Bostadsrättsföreningen Glasbruket 3

www.glasbrukskajen3.com har
haft [counter] besökare

Senaste nytt

Parkering i Limhamns Sjöstad

2018-09-03

Till lägenhetsinnehavare i Limhamns Sjöstad

För mer än ett år sedan kommunicerade jag med Tekniska Nämnden i Malmö Stad  och yrkade  boendeparkering i Limhamns Sjöstad, vilket inte ledde till något resultat.  Vi har ett val mycket nära och det måste vara angeläget att få veta vad de olika partierna står för i denna fråga oavsett vad man anser om fordonstrafikens vara eller inte vara. Klimatfrågan har med rätta varit i stor folkus de senaste månaderna och som ansvarstagande miljövän måste det vara möjligt finna lösningar för parkering av bil för att utnyttja kollektivtrafik, och bidra till lägre CO2-utsläpp utan att åsamkas extrema kostnader.

Jag skrev ett brev till Tekniska Nämndens ledamöter och fick svar från samtliga utom Mp och V vilket förmodligen innebär att de följer S förslag. Se brev och svar nedan.

MVH, Gunnar Lindqvist
Brf Galjonen

Brev till ledamöterna

Svar från ledamöterna

Inglasning av balkonger

2018-07-30

Vi har tyvärr inga nya besked om processen för att få glasa in balkongerna utan väntar fortfarande på svar från Malmö Stad. Så fort det kommer skickar vi ut info till alla medlemmar.

Info.ang laddstationer i garaget.

2018-04-07

Info om vad som gäller ang laddstationerna som från och med idag är installerade i garaget.

Ang. betalning och det praktiska kontakta Joakim Freij.

Nu i början kommer det av naturliga skäl vara få som kommer använda möjligheten till att ladda och därför testar vi oss fram. 

När det gäller betalning  kommer GA fakturera de som laddar en gång per kvartal.

Läs riktlinjerna här.

En stad i staden - så beskrivs ofta Limhamn av oss som bor här och älskar sin stadsdel. För det är verkligen som en liten stad. Här finns allt man kan önska sig i form av service, affärsutbud, kultur och fritidsaktiviteter.

På Limhamnskajen, Malmös nya bostadsområde vid vattnet, skapas just nu bostäder för alla. Vackra lägenheter och radhus som alla kännetecknas av ljus och rymd.

Brf Glasbruket 3 har två "systerföreningar" - Brf Glasbruket 1 och Brf Glasbruket 2.
Du hittar dem på adresserna www.glasbrukskajen.com och www.glasbruket2.se

 Foto från Brf Glasbruket 1