Brf Glasbruket 3

Garaget

I Brf Glasbruket 3 finns 43 garageplatser, en tillhörande varje lägenhet. Varje innehavare garanteras en garageplats och det tecknas separata hyresavtal (3 mån uppsägning). Finns det lediga platser kan en innehavare ha mer än en p-plats men då skrivs ett annat hyresavtal med kortare uppsägningstid (1 mån). Kostnaden för ett p-tillstånd är för närvarande 950 kr/mån. Buteljens samfällighetsförening har upprättat riktlinjer för vad som gäller vid parkering i garaget. Se dokument nedan. 


Bilparkering

Vid parkering av bilar så är det av yttersta vikt att du parkerar inom rutan/ markeringen så att alla platser kan utnyttjas. Last eller påhäng bak, exempelvis cykelställ, får inte sticka ut utanför parkeringsrutan. Vi tillämpar rörliga platser i vårt garage.

Du som har en eller flera garageplatser ska ha ett parkeringstillstånd väl synligt i rutan som visar att du betalar för dessa. Det finns också möjlighet att få en fjärrkontroll till garaget. Denne bekostas av respektive medlem och ska vid överlåtelse lämnas över eller säljas vidare till den nya ägaren. Kontakta Styrelsen vid eventuella frågor.

Parkeringsvakt (fn. Aimo Park) gör kontinuerliga kontroller i vårt garage. De kontrollerar P-tillstånd samt hur parkering sker. Parkering utanför markering kan medföra böter. Eventuell oenighet hanteras av berörd bostadsrättsinnehavare direkt med Aimo Park.

 

Parkeringsråd

Vi har ett relativt trångt garage och ber alla att försöka parkera med tanke på tillgänglighet för intilliggande platser. Det betyder ibland att backa in i rutan eller att parkera nära varandra på passagerarsidan för att ge bättre plats åt föraren att ta sig in och ut ur bilen. Behöver du långtidsparkera bilen finns där också platser som lämpar sig bättre, där du till exempel kan stå nära en vägg eller backa in.

 

MC-parkering

Parkering av MC ska ske på särskilda platser som respektive Brf har tillgång till. Även mopeder och cyklar med flak/låda ska hyra MC-plats. Kontakta din styrelse för att höra om något är ledigt.

 

Laddstationer för elbil/elhybrid

Om du har elbil/elhybrid och vill ha tillgång till laddningen i garaget tar du kontakt med styrelsen i din Brf. Ett laddningskort skall kvitteras ut för tillgång till el samt du kommer att delges information kring användandet av laddstolpe. Nedanstående riktlinjer gäller i nuläget.

  • Totalt finns 12 laddplatser i garaget som vi delar med Brf Glasbruket 1 och 2. Se placering på kartan i dokumentet nedan "Särskilda bestämmelser garaget"
  • Tjänsten vi använder är Compleo (fd Wallbe).
  • Laddplatserna är avsedda för el- och hybridbilar.
  • Parkera inte på en laddplats om det finns andra lediga platser, det gäller hela garaget.
  • Att kunna ladda bilen i garaget är en möjlighet, men ingen garanti. Allt i mån av plats vid laddstolpen eller om man själv har tillräckligt lång sladd. Vi tillämpar rörliga platser i vårt garage.
  • Kostnaden faktureras från GA en gång per månad (på separat avi). Priset består av en bas som är ett kvartalsgenomsnitt av elleverantörens rörliga prislista samt administrationskostnad.

Eluttag i garaget får inte nyttjas för laddning av fordon.

 

Cykelparkering i garaget

Det finns ett antal uppmärkta ytor i garaget för konventionella dam- och herrcyklar. Lådcyklar/flakcyklar får inte placeras på cykelplatser utan måste hyra en MC-plats. Skulle alla cykelplatser vara upptagna hänvisas du till cykelställen utomhus runt vår fastighet. Då antalet cykelplatser i garaget är begränsade ber vi dig att om du inte använder cykeln t ex placera den i ditt eget förråd.

GA gör årligen en genomgång av cyklarna för att rensa ut de som inte ska ta upp platser i onödan. Till exempel cyklar som är att betrakta som skrot (till exempel saknar hjul eller andra väsentliga delar för funktionen). Även de som ställs/parkeras utanför cykelytor eller har en olämplig placering kommer att märkas upp och sedan tas om hand. De magasineras i tre månader och meddelande går ut i alla föreningar. Är inte cykeln uthämtad hos GA:s styrelse inom tre månader kommer cykeln att skrotas/säljas. Utlösen av cykeln kan ske hos GA:s styrelse mot beskrivning och erläggande av bortforslings-, administrations- och magasineringskostnader. 

Orsaken till att cyklar enbart får placeras på avsedda ytor är bland annat tillgänglighetskrav från brandmyndigheterna.

 

För praktiska frågor kontakta GA via e-post gabuteljen@gmail.com

 

 

Dokument