Brf Glasbruket 3

Information till mäklare och intressenter

Senast uppdaterat 2023-06-12

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om vår förening

 

MEDLEMSKAP - ÖVERLÅTELSE

Hur tar ni beslut om medlemskap, vid styrelsemöte eller löpande när ansökningar kommer in?

- Löpande via beslut på mail ”per capsulam”.

Hur ofta hålls styrelsemöten?

- ca 1 gång/månaden

Finns speciella önskemål innan godkännande av medlemskap?

- Kreditupplysning görs av vår ekonomiska förvaltare Finanshuset Malmö.

Hur ser föreningen på delat ägande? Finns speciella restriktioner kring ägarandelar?

- Inga allmänna restriktioner utan prövas från fall till fall. 

Tillåter föreningen juridisk person som köpare?

- Det får prövas från fall till fall.

Finns det några speciella åtaganden för medlemmarna?

- Inte utöver det som regleras av stadgarna och övriga ordningsregler.
- Styrelsen ser gärna att nya medlemmar engagerar sig i föreningen, gärna genom att anmäla intresse för att sitta med i styrelsen. Mandatperioden för en suppleant är endast 1 år åt gången.

Vart skickas in- och utträdesansökningar?

- Till ordförande samt vår ekonomiska förvaltare Finanshuset Malmö, se adresser nedan.

Vart skickar jag handlingar och ansökan om medlemskap efter en försäljning?

- De skickas till vår ekonomiska förvaltare, se adress nedan.

 

FASTIGHETEN

Äger föreningen marken eller är det tomträtt?

- Föreningen äger marken.

Har ni gjort några större reparationer eller renoveringar sedan bygget stod klart?

- Fasadskivor utbytta av JM under 2019. Ingen kostnad på föreningen. Bygglov för inglasning av samtliga balkonger, även penthouseterrasser beviljat 2019/20. Några medlemmar har valt att glasa in och då bekostat detta själv. Leverantör av inglasningen är Prefil/Lumon.

Har ni några kommande renoveringar?

- Nej. 

Finns där någon inre reparationsfond i föreningen, som medlemmar kan nyttja?

- Nej. 

Finns det någon energideklaration för fastigheten?

- Energideklaration utförd 2021-08-13. Byggnadens energiklass är D med energiprestanda 99 kWh/m2 och år.

 

GEMENSAMHETSANLÄGGNINGEN

Vad gäller för garageplatserna? 

- I föreningen finns 43 garageplatser, en tillhörande varje lägenhet som följer med vid överlåtelse. Det är frivilligt att hyra och önskas en garageplats ska ett separat hyresavtal tecknas (3 mån uppsägning). Finns det lediga platser kan en innehavare ha mer än en p-plats men då skrivs ett annat hyresavtal med kortare uppsägningstid (1 mån). 

Vad kostar en garageplats?

- Kostnaden för en garageplats är för närvarande 750 kr/mån.

Finns laddare för elfordon i garaget?

- Ja. Vi har totalt 12 laddstationer i gemensamhetsanläggningen, tillsammans med Brf Glasbruket 1 och 2.

Vad kostar övernattningslägenheten att hyra per natt?

- Gemensamhetslokalen/övernattningslägenheten kostar 400 kr/dygn.

 

BOSTADSRÄTTEN

Upplåts markuteplats/balkong med bostadsrätt?

- Ja. Ansvar för skötsel framgår av föreningens stadgar.

Vad ingår i månadsavgiften?

- Förutom avgift till föreningen ingår värme, vatten (exkl. varmvatten) och Telia Triple-play = Tv, telefon, bredband (specificerat på fakturan). Bostadsrättstillägg ingår i avgiften.

Har föreningen individuell mätning av varmvatten?

- Ja där är individuell mätning av varmvattnet som debiteras kvartalsvis efter 3 mån faktisk förbrukning. 

Har ni gemensamt elavtal och är det i så fall individuell mätning och avräkning?

- Gemensam elmätare är införd 2020. Ett avtal för hela fastigheten är tecknat med Skellefteåkraft och den individuella förbrukningen avläses och debiteras kvartalsvis på avin med avgiften till föreningen. Vi har för närvarande ett rörligt avtal vilket innebär att vi påverkas av de höga marknadspriserna som råder.

Vilken leverantör har ni av kabel-TV och bredband? Har ni fiber?

- Telia (triple play), med fiber. 

Har ni haft några avgiftsförändringar de senaste åren och i så fall när och hur mycket?

- Senaste avgiftshöjningen skedde 2015, inga höjningar planeras de kommande åren.

Har alla lägenheter egna tvättmöjligheter?

- Ja, samtliga lägenheter är utrustade med tvättmaskin och torktumlare.

Ingår vinds- eller källarförråd till lägenheterna?

- Ja, samtliga lägenheter har källarförråd.

Är det OK att installera en annan typ av fläkt i köket?

- Nej! Huset har Mekanisk frånluftsventilation (FX-system) som återvinner värme och sparar energi. Kökskåpa/fläkt ska vara en s.k. "Kryddhyllefläkt" för att fastighetens system ska fungera. En kökskåpa med inbyggt kolfilter ska inte monteras in i våra kök då det påverkar luftflödet felaktigt.

 

ADRESSER

Styrelsen Brf Glasbruket 3
Barlastgatan 51
216 44 Limhamn

Ekonomisk förvaltare:

Finanshuset AB
Att: Brf Glasbruket 3
Krankajen 14
211 12 Malmö

Vid behov av mer information kontakta vår ordförande Tony Rahm på mail: tonyrahm@hotmail.com