Brf Glasbruket 3

Miljörum och återvinning

 

Miljörum för hushållssopor

När det gäller källsorteringen i våra miljörum hanteras detta av Ragn-Sells AB. Avtalen skrivs på ett år och gäller gemensamt för Brf Glasbruket 1-3. Det som hämtas är sorterade hushållssopor och inte grovavfall.

Tisdagar hämtas tidningar, plast, mat- och restavfall.

Onsdagar hämtas kartong, metall och glas.

Det är viktigt att vi alla tar ett gemensamt ansvar för att sortera rätt och att hålla vårt miljörum rent och snyggt. Spiller du något torka upp det efter dig. Det som inte kan sorteras i kärlen måste var och en själv göra sig av med genom att åka till SYSAV:s anläggningar. Ragn-Sells tar inte med sig det som inte går i deras återvinning utan lämnar kvar det i miljörummet.

Läs mer i Ragn-Sells Material- och sorteringsguide Sortera rätt och bidra till kretsloppet

 

Återvinningscentralen

Grovavfall ska lämnas till återvinningscentralen. Exempel på grovavfall kan vara krukor, ljuslyktor i metall, elmaterial, lampor, möbler med mera. Detta ska alltså inte sättas in i miljörummet! 

Den närmsta återvinningscentralen är Malmö, Bunkeflo på Gottorpsvägen 52.

Information om öppettider samt hantering av avfall hittar du här: Bunkeflo återvinningscentral

En hjälp till att veta vad som går vart är denna Sorteringsguide för hushåll