Brf Glasbruket 3

Styrelsen

Ordförande:

Tony Rahm
Rosengrens Gata 27
216 44 Limhamn
Tel: 073-153 20 60

....

Suppleanter:

Birgitta Lindström
Barlastgatan 51
216 44 Limhamn
Tel: 040-15 77 11

Vice ordförande: 

Daniel Marchetti
Rosengrens gata 29
216 44 Limhamn
Tel: 073-504 05 69

 

Ulf Enggren
Rosengrens Gata 27
216 44 Limhamn
Tel: 040-91 81 15

Kassör:

Leif Erixson
Rosengrens Gata 25
216 44 Limhamn
Tel: 070-876 51 51

 

Ann-Marie Ekman
Barlastgatan 51
216 44 Limhamn
Tel: 070-728 75 25

Sekreterare:

Christine Dalman
Rosengrens Gata 29

216 44 Limhamn
Tel: 073-088 46 04

 

Johan Merlo
Rosengrens Gata 25
216 44 Limhamn
Tel: 073-389 57 89

Ordinarie:

Maria Ekberg
Rosengrens gata 29
216 44 Limhamn
Tel: 076-168 20 50