Brf Glasbruket 3

Rutin vid eventuellt vattenläckage

Om bostaden råkar ut för ett vattenläckage ska du omgående stänga av vattnet! 

Detsamma gäller när arbete utförs på blandare eller andra vattenanslutningar.

Huvudavstängningsventiler för hela trapphuset finns på varm- och kallvattenrören i trapphuset.

I din bostad finns det även flera avstängningsventiler för vatten, placerade i fördelarskåp i klädkammare, skjutdörrsgarderob eller väggfast skänk.

 

Kontakta Rörmokare och underrätta styrelsen på mejl info@glasbrukskajen3.com.